Lopende zaken

Genootschap Ondernemers Zeeuws-Vlaanderen is een actief ondernemerscollectief, die samen allerlei activiteiten ontplooien. Daarnaast organiseren onze leden ook individueel of soms ook samen met anderen activiteiten om hun bedrijf of een bepaald onderwerp onder de aandacht te brengen. Hier vindt u een aantal van deze activiteiten.