Wie zijn wij?

Het Genootschap Ondernemers Zeeuws-Vlaanderen
is een vereniging van ondernemers die als doel heeft
ondernemers te helpen om nog beter te ondernemen.

– BOEIEND ZAKEN DOEN –

 

Kennis delen = slimmer ondernemen

Als genootschap realiseren wij ons dat geen enkele ondernemer alles in de vingers kan hebben. Juist daarom organiseren wij op verschillende manieren kennisoverdracht:
tijdens ontbijtbijeenkomsten, trainingen en speciale evenementen met externe experts.
Door kennis bijeen te brengen en te delen, kunnen wij elkaar ondersteunen om goede ondernemers te zijn en nog betere ondernemers te worden.

Ontbijtbijeenkomsten

Iedere twee weken is er een ontbijtbijeenkomst waar wij elkaar treffen. Aan de orde komen de organisatie en voortgang van aankomende events, bedrijfspresentaties, kennisdeling, elkaar coachen rond ondernemersdilemma’s en het gebruiken van elkaars netwerk. Hierdoor leren wij elkaar goed kennen, wat nog eens wordt versterkt door “één-op-één gesprekken” tussen de ondernemers onderling.

Ontbijtbijeenkomst vrijdagochtend van 6.45 uur tot 8.30 uur bij Brasserie de Kraag te Zaamslag/Terneuzen
Check bij ‘kalender’ op welke eerste vrijdagochtend en meld je aan via info@ondernemerszvl.nl.
Eén van de leden zal met u contact opnemen voor een afspraak.

Onze leden

Lopende zaken

Kalender